Artykuły

Sobota
11 tygodnia w ciągu roku

Wdzięczność Bogu za otrzymane dary otwiera nas na coraz większe łaski. Stajemy się bardziej wrażliwi na świat ducha, dostrzegamy piękno stworzenia. Wdzięczność jest pamięcią serca. Król Joasz zapomniał o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza, Jojada, dlatego nie spostrzegł, że przez proroka przemawia sam Bóg. Odrzucając zachętę do nawrócenia, przyczynił się do własnej śmierci. Swojemu słudze Bóg łaskę okaże – poucza psalmista. Zatroszczy się o wszystko, co do życia konieczne. Dlatego słuszne jest i zbawienne, abyśmy wysławiali Boga i za wszystko składali dziękczynienie (por. pierwsza prefacja zwykła). Jak dba o ptaki na niebie i przyodziewa lilie polne, tak też ma w opiece swoje dzieci. Bóg zawsze służy pomocą, gdy o nią prosimy i prostuje nasze kręte i pogmatwane ścieżki.

czytaj całość »

Piątek
11 tygodnia w ciągu roku

Prawdziwe szczęście możemy odnaleźć jedynie w Bogu. Nie bez znaczenia są pieniądze czy władza, ale one mogą przynieść dobro tylko wtedy, gdy w Panu upatrujemy źródło. W przeciwnym razie zatracamy poczucie hierarchii wartości, uzurpujemy sobie prawo do tego, co nie jest naszą własnością, i usiłujemy zdobyć to za wszelką cenę. Dla Atalii szczęściem była władza w państwie. Aby ją przejąć posunęła się do krwawego mordu na synach królewskich.
Często pragnienia zaspokajamy tylko na chwilę, a pozorne szczęście szybko przemija. Bo Bóg tak ukształtował ludzkie serce, że tylko w Nim znajduje spełnienie. On daje pożywienie, które nas podtrzymuje, i Sakrament, który nas odnawia (por. modlitwa nad darami). Dzięki temu odzyskujemy ostrość widzenia i zdobywamy skarby niebieskie.

czytaj całość »

wspomnienie
św. Alojzego Gonzagi
zakonnika

Ustawiczna świadomość Bożej obecności otwiera oczy na świat ducha, na rzeczywistość niedostrzegalną wzrokiem. Kiedy zmieniamy spojrzenie na życie, dokonuje się głęboka przemiana w nas samych. Czczony dzisiaj w Kościele Święty Alojzy Gonzaga nieustannie pamiętał o tym, że Bóg jest blisko: w nim samym, drugim człowieku, we wszystkim, co go otacza. Dlatego też nie wahał się pielęgnować chorych na dżumę. Oddając posługę miłości, zaraził się tą nieuleczalną chorobą i w wieku 23 lat zmarł. Duch pokuty, pokora, posłuszeństwo i nieskalane życie doprowadziło go do świętości. Dojrzałość duchowa nie jest zależna od wieku. To życie według Bożych praw, oddanie Panu, uczestnictwo w Eucharystii, jest źródłem obfitych łask. Od nas samych zależy, jak wiele z tego źródła czerpiemy.

czytaj całość »

Środa
11 tygodnia w ciągu roku

Nikt nie jest samowystarczalny. Bóg tak nas ukształtował, że potrzebujemy siebie nawzajem. Posiadamy bowiem różne talenty, nabywamy wciąż nowe umiejętności, aby służyły nam samym i drugiemu człowiekowi. Możemy się zatem doskonale uzupełniać! To powód do wielkiej wdzięczności. Dziękując Bogu za Jego hojność, otwieramy się na jeszcze większe łaski. Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie – woła psalmista. Uczmy się dostrzegać w codziennym życiu Boże działanie, dyskretne i ciche, przemieniające serca, abyśmy na wzór Trójcy Świętej stanowili jedno. Świadomość nieustannej Bożej obecności napełnia pokojem, umacnia wiarę i nadzieję, potęguje miłość. I nieważne jest, czy to, co robimy, podoba się ludziom. Sedno tkwi w tym, by podobać się Bogu, który widzi w ukryciu i nagradza każdy dobry czyn.

czytaj całość »

Wtorek
11 tygodnia w ciągu roku

Słabości i wady przysparzają wielu trudności. Gdy przegrywamy z nimi walkę, poddajemy się zniechęceniu, jak gdyby nic nie dało się zrobić. Jednakże podczas Mszy św. modlimy się: W Nim chciałeś wszystko odnowić, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, które On w pełni posiada (pierwsza prefacja zwykła). Stajemy się nowym stworzeniem, odkupionym, obmytym krwią Chrystusa. Być może zbyt mało zastanawiamy się nad znaczeniem tych słów i nie korzystamy z łask, jakie Pan wysłużył nam śmiercią na krzyżu. Własnymi siłami niczego nie zdołamy osiągnąć, ale zjednoczeni z Chrystusem jesteśmy mocni Jego siłą. Nie skupiajmy się na słabościach, bo wtedy urosną do ogromnych rozmiarów. Szukajmy dobra w sobie, w drugim człowieku, w miłości bliźniego. Bo miłość jest twórcza i czyni nas podobnymi do Ojca w niebie.

czytaj całość »

Poniedziałek
11 tygodnia w ciągu roku

Pomijanie Bożych przykazań nie prowadzi do niczego dobrego. Najczęściej zaczyna się niewinnie: realizujemy własne plany, korzystamy z tego, co oferuje świat. Jeśli nie jesteśmy czujni, zachłystujemy się wieloma możliwościami i przestajemy zachowywać Jezusową naukę. Dopiero potknięcie, niewłaściwa decyzja, której konsekwencją jest utrata czegoś, co było nam drogie, sprawia, że zaczynamy inaczej patrzeć na życie. Przypominamy sobie o Ojcu w niebie i ku Niemu kierujemy nasze oczy: Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj – antyfona na wejście jest modlitwą człowieka, który wie, że nie poradzi sobie bez pomocy Bożej. Korzystajmy umiejętnie z dóbr tego świata i miejmy serce otwarte dla bliźniego. To pomoże nam posiadać rzeczy i nie stać się ich niewolnikami.

czytaj całość »

11 niedziela w ciągu roku

Przez sakrament chrztu świętego zostaliśmy włączeni do wielkiej Bożej rodziny. Ojciec niebieski złożył w naszym sercu bezcenny skarb wiary, pozostawiając nam pełną swobodę dysponowania nim. Od nas zależy, czy będziemy go pielęgnować z troską, dbać o jego rozwój, czy też przestaniemy się nim zajmować, co sprawi, że z upływem czasu zatracimy świadomość wartości otrzymanego daru. Sięgając pamięcią narodzin, przechodząc przez historię życia oraz patrząc na piękno otaczającego świata, nie sposób nie dostrzec w tym wszystkim Boga, który – jak poucza prorok Ezechiel – drzewo niskie wywyższa i sprawia, że sprawiedliwi mimo podeszłego wieku wydają owoce (por. psalm). Zadbajmy o to, by podobać się Panu, coraz bardziej wzrastając w wierze i pełniąc uczynki miłosierdzia.

czytaj całość »

Piątek
10 tygodnia w ciągu roku

Pan Bóg prowadzi nas różnymi drogami. Trudno nieraz zrozumieć, dlaczego pośród wielu możliwosci dokonujemy takiego czy innego wyboru. Z biegiem czasu dostrzegamy jednak słuszność oraz celowość podejmowanych decyzji. Duch Święty daje wyłącznie dobre natchnienia i pomaga je realizować. Jego głos można usłyszeć w świątyni własnego serca. Posłuszne podążanie za Panem sprawia, że wydajemy obfite owoce. Niekiedy jak Eliasz uciekamy w przeciwnym kierunku, lecz Bóg i tak wychodzi nam na spotkanie. Przemawia z miłością, również nas zachęcając do korzystania z języka miłości. Zwraca uwagę na intencje; raduje się świadczonym przez nas dobrem i okazuje miłosierdzie, gdy skruszeni przepraszamy za grzeszne wybory.

czytaj całość »

Wtorek
10 tygodnia w ciągu roku

Głód potrafi odebrać człowiekowi zdrowy rozsądek. Skrajnie silna chęć przetrwania nie tylko pozbawia zdolności do podzielenia się kawałkiem chleba, ale może nawet prowadzić do kanibalizmu. W obliczu zagrożenia śmiercią głodową wdowa z Sarepty przygotowała posiłek najpierw Eliaszowi. Zaufała Bożej obietnicy zapewniającej opiekę.
W trudnościach możemy poznać naszą cierpliwość i zaufanie pokładane w Bogu. Problemy i przeszkody hartują ducha, dają możliwość wzrastania w wierze i stawania się solą ziemi i światłem świata. Wymagania, jakie nakłada Pan Jezus, wydają się czasem przerastać nasze siły. Jednak miłość do Niego sprawia, że to, co trudne, stopniowo zaczyna pociągać. Duch Święty daje poznać, co jest dobre i słuszne, a my – z Jego pomocą, skutecznie zaczynamy to wypełniać (por. kolekta).

czytaj całość »

10 niedziela w ciągu roku

Natłok codziennych spraw i obowiązków osłabia naszą czujność. Dopiero upadek uświadamia nam, że zepchnęliśmy Boga na dalszy plan. Ewa nad rozmowę ze Stwórcą przedłożyła dialog z szatanem, który w umiejętny sposób nakłonił ją do grzechu. Sama jednak dokonała takiego wyboru. Podobnie i my każdego dnia podejmujemy decyzje mniej lub bardziej istotne dla naszego zbawienia. Jeżeli nie będziemy prosić Pana, by nas prowadził, możemy zupełnie się zagubić. Powrót na właściwą drogę zawsze jest możliwy, lecz bywa okupiony trudem ponoszenia bolesnych konsekwencji niewłaściwych posunięć. Dlatego też umacniajmy się Boskim Pokarmem i prośmy słowami modlitwy po komunii: Miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi na prawą drogę.

czytaj całość »

Czwartek
9 tygodnia w ciągu roku

Pan Bóg, tworząc doskonałą komunię Trzech Osób, zapragnął, by również człowiek doświadczał miłości. Każdy z nas chce kochać i być kochanym. Niestety grzech wprowadził w tej dziedzinie pewną dysharmonię. Antyfona na wejście jest pełną bólu modlitwą człowieka opuszczonego i przygnębionego: Wejrzyj na mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Chociaż Bóg nie pozostawia nas samych, to przełamanie buntu, jaki rodzi się w sercu, i uchwycenie się Jego ręki, graniczy czasem niemal z heroizmem. Dobry Ojciec zawsze jednak odpowiada na wołanie swoich dzieci. Nie zamykajmy się więc w czterech ścianach, ale pokonując wewnętrzne opory, wychodźmy do drugiego człowieka, by uczyć się kochać i przyjmować miłość.

czytaj całość »

Środa
9 tygodnia w ciągu roku

Kiedy budzimy się rano, wybiegamy myślą naprzód, starając się zaplanować każdy krok nowego dnia. Jednakże na początek warto wznieść oczy ku niebu i prosić, by Bóg nam błogosławił (por. psalm responsoryjny). Pan zapewne tak uczyni, ale to nie oznacza, że zawsze pomyślnie zrealizujemy wszystkie plany. Czasami wręcz odnosimy wrażenie, że trudności wciąż się piętrzą. W takich chwilach nieocenione jest wsparcie bliskich osób. Pamiętajmy jednak o tym, że przede wszystkim i ponad wszystko jest Jezus Chrystus, który – jak poucza aklamacja przed Ewangelią – na życie rzucił światło przez Ewangelię. Otaczające nas ciemności rozproszą się, kiedy rozbłyśnie światło słowa Bożego. W Nim znajdziemy odpowiedzi na nurtujące pytania. Weźmy zatem do rąk Pismo Święte, zacznijmy je czytać, rozważać i to, co usłyszymy, wcielać w życie.

czytaj całość »

wspomnienie
św. Bonifacego
biskupa i męczennika

Otrzymywane przez nas urzędowe dokumenty są zwykle opatrzone pieczęcią, dla potwierdzenia ich ważności. Święty Bonifacy, męczennik, głosił prawdziwą wiarę i własną krwią ją przypieczętował (kolekta). Nie mamy wątpliwości co do tego, że trwał mocno w wierze, czego potwierdzeniem jest jego pełne ofiarności życie oraz fakt udania się, w wieku 80 lat, na misję do Fryzji. W każdym z nas jest taka pieczęć – wizerunek Boży. Dlatego nigdy nie jest za późno na poświęcenie życia Bożym sprawom. Nie możemy jednak mieć pewności, że zawsze będziemy wierni Panu. Stąd wezwanie świętego Piotra do czujności. Bądźmy zatem uważni, a zarazem pełni pokoju, prosząc w pokornej modlitwie, by Bóg przeniknął nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania (aklamacja przed Ewangelią).

czytaj całość »

Poniedziałek
9 tygodnia w ciągu roku

Pragnienie świętości sprawia, że podejmujemy wysiłki, by naukę Jezusa przekładać na codzienne życie, modląc się i ufając zarazem w to, iż Duch Święty będzie nas prowadził. Tobie, mój Boże, ufam całym sercem – woła psalmista, budząc serca i umysły, zachęcając wszystkich do powierzenia się opiece Najwyższego. Zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, że staniemy się uczestnikami Boskiej natury. Dlatego przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa i karmimy się słowem Bożym, będącym płonącą lampą. Jeżeli zgodzimy się, by oświecało nasze drogi, osiągniemy zbawienie. Nie ma lepszego planu na życie i nic piękniejszego nad przyjaźń z Jezusem, który realnie uczestniczy w naszej codzienności, towarzyszy zmaganiom, dzieli radości i smutki. A to już przedsmak i zadatek życia wiecznego.

czytaj całość »

9 niedziela w ciągu roku

Pan Bóg wyprowadził naród wybrany z niewoli egipskiej. Nakazał Izraelitom strzec szabatu – dnia odpoczynku, by nie zapomnieli o swym wieloletnim uciemiężeniu i za otrzymaną wolność wychwalali Pana. Dzisiaj psalmista zachęca nas do oddania chwały Panu: Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy. Mając tak potężnego Wspomożyciela, nie poddajemy się zwątpieniu, nie rozpaczamy, lecz z godnością znosimy upokorzenia i mimo przeciwności z wszelkich prób wychodzimy zwycięsko. Nie jesteśmy poddani niczyjej niewoli! Jest to powód do świętowania nie tylko w dniu Pańskim. Gdy w sercu triumf odnosi dobro, każdy dzień i każda chwila jest dobrą okazją, by zgodnie z modlitwą po komunii świadczyć o Bogu nie tylko słowem, lecz także czynami.

czytaj całość »

Sobota
8 tygodnia w ciągu roku

Wszyscy jesteśmy grzesznikami i doświadczenie upadku nie jest nam obce. Pan jest moim obrońcą – antyfona na wejście podpowiada, u kogo mamy szukać pomocy w trudnych chwilach. Święty Juda, apostoł, w swym liście mówi wprost: jedynie Bóg może was ustrzec od upadku. Dlatego tak ważne jest to, by Go szukać, wpatrywać się w Jego oblicze i wielbić przez całe życie (por. psalm responsoryjny). Taka postawa uchroni nas przed konformizmem i bezrefleksyjnym uleganiem wpływom otoczenia. Zakorzenieni w Chrystusie zawsze bez lęku staniemy po Jego stronie, nie obawiając się niczyjej opinii. Radośni w Panu poznamy prawdziwy smak życia obecny w codzienności. Potrzeba tylko kroku z naszej strony. Od czego zacząć? Od szczerej rozmowy z Panem, zgody na współpracę z Nim i zaufania, że poprowadzi nas najlepszą z możliwych dróg.

czytaj całość »

Kalendarz

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

 

 


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.


 


{nocache:083e20f8e71592b0b2b0177258875334#0}
Click Shop | Hosting home.pl