Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Artykuły

KATECHEZA LITURGICZNA - Milczenie w liturgii…

Podczas celebracji liturgii nie tylko przyjmujemy określone postawy zewnętrzne: stojącą, klęczącą, siedzącą czy też wykonujemy pewne gesty, jak przyklękanie, czynienie na sobie znaku krzyża, uderzanie się w piersi itp., lecz jesteśmy zapraszani również do przyjmowania określonych postaw wewnętrznych, które mają nam pomagać lepiej wejść w celebrowane misterium.
Jedną z takich postaw wewnętrznych, która ma do spełnienia bardzo ważną funkcję, jest milczenie. Nie tylko nie można go lekceważyć, trzeba je wręcz docenić. Ale by tak się mogło stać, powinniśmy spróbować je wpierw zrozumieć.

więcej »

NIEDZIELA, 21 GRUDNIA 2014

4 NIEDZIELA ADWENTU

To już ostatnia niedziela Adwentu – czasu bezpośredniego przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. Wkrótce będziemy świętować pojawienie się wśród nas Potomka Dawida, odwiecznego Króla Królów i Pana Panów, który przez swoje Wcielenie i dar Ducha Świętego buduje Bogu świątynię w ludzkich sercach. Ten sam Duch najpierw przeniknął swoją mocą Najświętszą Dziewicę Maryję, a teraz uświęca dary, które składamy na ołtarzu, i nas, gdy je przyjmujemy przemienione w Ciało i Krew Chrystusa. Wołajmy więc słowami psalmisty: Na wieki będę sławił łaski Pana, bo dar Eucharystii jest zadatkiem wiecznego zbawienia w Królestwie Bożym. Królestwo to przybliżyło się do nas, gdy Syn Boży narodził się jako Syn Człowieczy i zamieszkał wśród nas. Otwierajmy więc nasze serca na Bożą łaskę, aby oczyściła nas z wszelkiego grzechu, a nasza gorliwość mogła wzrastać w miarę zbliżania się święta.

więcej »

SOBOTA, 20 GRUDNIA 2014

20 grudnia

Kluczu Dawida,
który otwierasz bramy wiecznego królestwa,
przyjdź i wyprowadź z więzienia
jeńca siedzącego w ciemnościach.

Dziś słyszymy dwie zapowiedzi narodzin Jezusa. Pierwszą z nich wygłosił Izajasz, wskazując, że Ten, który będzie Emmanuelem (co znaczy ’Bóg z nami’), narodzi się z Dziewicy. Ze słowami drugiej zapowiedzi zwrócił się anioł Gabriel do Maryi. Ona, Służebnica Pańska, przyjęła z wiarą zwiastowanie anielskie, a potem jako Dziewica-Matka oczekiwała z wielką miłością narodzin Boga, który chciał być człowiekiem. Dziś w słowach liturgii prosimy także, abyśmy za przykładem Maryi pokornie wypełniali Bożą wolę. Wola Boga jest zawsze tam, gdzie jest miłość: hojna, szczera, wielkoduszna, ofiarna… Wola Boża jest tam, gdzie jesteśmy wezwani, by urazy chętnie darować i zło dobrem zwyciężać. Gdy przyjmiemy te Boże zalecenia, doświadczymy radości, pokoju i spełniania naszych nadziei złożonych w Bogu, bo On jest Miłością.

więcej »

PIĄTEK, 19 GRUDNIA 2014

19 grudnia

Korzeniu Jessego, który stoisz jako sztandar narodów,
przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać.

 

Dziś słyszymy zapowiedź przyjścia na świat św. Jana Chrzciciela, którego narodzenie i nauczanie poprzedzało narodzenie i nauczanie Jezusa. Bóg jest Bogiem porządku, a nie bezładu i zamieszania. Spełnia każdą swą obietnicę, nawet jeśli jej realizacja wydaje się być niemożliwa – jak narodzenie dziecka przez niepłodną niewiastę. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg pragnie, aby człowiek odpowiedział Mu zaufaniem i posłuszeństwem Jego słowu tak jak matka Samsona. Jeśli człowiek tak uczyni, stanie się współpracownikiem Boga na ziemi. Aby uzdolnić nas do takiego współdziałania z łaską, Bóg wzywa, abyśmy unikali wszelkiej nieczystości, niedowierzania, próżnych, intelektualnych dociekań i sporów. One zamykają nasze serca na przyjęcie Bożej prawdy i zatrzymują na ludzkim tylko rozumowaniu.

więcej »

CZWARTEK, 18 GRUDNIA 2014

18 grudnia

Wodzu domu Izraela,
który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi,
przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia.

 

Już za kilka dni będziemy świętowali przybycie Mesjasza zapowiadanego przez proroków, Baranka Bożego, którego wskazał Jan Chrzciciel, a zarazem potomka Dawida, Króla wiecznego królestwa. On od wieków istniejąc w postaci Bożej, narodzi się jako Bóg z Boga i Światłość ze Światłości. Widzi, że kroczymy w ciemnościach, że przygniata nas jarzmo naszych grzechów i pragnie nas ocalić. Kościół zachęca nas, byśmy gorliwie podejmowali trud nawrócenia, a przez modlitwę i życie prawdziwie chrześcijańskie przygotowali się na święta. Jezus ma nadzieję narodzić się w naszych rodzinach, w naszym środowisku. Swoją obecnością może przemienić nasze życie, uczynić je pieśnią radości i Bożej chwały. Czy jednak zastanie nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności?

więcej »

ŚRODA, 17 GRUDNIA 2014

17 grudnia

Mądrości Najwyższego,
która zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie,
przyjdź i naucz nas drogi roztropności. 

 

Dziś, 17 grudnia, początek drugiego etapu oczekiwania na przyjście Pana. W tych dniach skupiamy uwagę na Jego przyjściu dwa tysiące lat temu w Betlejem. Bóg ma bowiem także ludzki rodowód. Pochodzi z pokolenia Judy, porównanego do młodego, walecznego lwa, oraz należy do królewskiego rodu Dawida, największego władcy Izraela. My także w Chrystusie należymy do rodu królewskiego – tak wielką godnością zostaliśmy obdarzeni w tajemnicy chrztu. Syn Boży stał się człowiekiem i pragnie dać nam udział w swoim boskim życiu. On wyrwał nas z królestwa ciemności i oczekuje teraz, że staniemy pod Jego sztandarem w walce duchowej. Naszą mocą w tej walce jest modlitwa uwielbienia oraz pokorne uznanie swoich słabości i mroków naszej duszy, aby w tym, co w nas słabe, mogła zamieszkać moc Boga, a w tym, co mroczne – Jego światłość.

więcej »

WTOREK, 16 GRUDNIA 2014

Wtorek 3 tygodnia Adwentu

W słowach dzisiejszej liturgii Bóg przypomina, że zawsze aktualne jest Jego wezwanie do przemiany naszego życia, tak by było podporządkowane prawu miłości, które dał człowiekowi. Miłością tą żyli wszyscy, którzy osiągnęli cel życia – zbawienie dusz – i teraz są mieszkańcami Królestwa Bożego. Pełnia tego Królestwa nastanie, gdy Pan przyjdzie ze wszystkimi swymi świętymi i opromieni ten świat wielką światłością. Święci, z których rzeszą Pan przybędzie, szli przez życie drogami duchowego ubóstwa, pokory i zawierzenia Jego łasce. My wszyscy jesteśmy jeszcze w drodze do nieba i doświadczamy często naszych ograniczeń, lenistwa w służbie Bożej, niecierpliwości, gniewu… Prośmy, aby Bóg uczynił nas nowym stworzeniem, aby nauczył nas gorliwie podejmować każdego dnia wysiłek nawrócenia.

więcej »

PONIEDZIAŁEK, 15 GRUDNIA 2014

Poniedziałek 3 tygodnia Adwentu

Pan jest blisko! Przyjdzie na końcu czasu, w dniu Paruzji. Przyjdzie w liturgii uroczystości Bożego Narodzenia. Przyjdzie do każdego z nas w dniu jego odejścia z tego świata. A nasze „dziś” możemy wykorzystać, aby jak najlepiej się przygotować na to przyjście. Prorok ogłasza: Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska. W słowach tych jest nadzieja tego spotkania, które otworzy nam bramy do Królestwa Bożego. Prośmy więc: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Tylko w łasce Bożej możemy znaleźć siłę do takiej przemiany naszych myśli, słów, pragnień, by stały się drogą do królestwa. A przemiany tej potrzebujemy podobnie jak ci, do których Bóg posłał Jana Chrzciciela. Bez łaski Pana nie będziemy umieli służyć tym, których kochamy, ani błogosławić tym, którzy nas nienawidzą.

więcej »

NIEDZIELA, 14 GRUDNIA 2014

3 NIEDZIELA ADWENTU

 Dziś w liturgii 3 Niedzieli Adwentu, zwaną niedzielą GAUDETE, to znaczy ’radujcie się!’, Bóg wiele razy wzywa nas do radości. On sam chce być źródłem naszego szczęścia, a przyjście Pana jest już bliskie. Ważne jest, by przyjąć to Boże zaproszenie, bo smutek zabija duszę, gasi nadzieję i odbiera chęć życia. Tymczasem Bóg, który jest dawcą życia, jest także źródłem prawdziwej radości. On wzywa nas, abyśmy z żywą wiarą oczekiwali świąt Bożego Narodzenia i z gorącą miłością nieustannie składali ofiarę Eucharystii. Bóg zaprasza, byśmy przyjęli Ducha Świętego, gdyż On może uzdrowić nasze zranione serca i wyprowadzić nas z niewoli naszych lęków, kłamstw i naszej pychy. Bóg pragnie przyjść do nas w Jezusie Chrystusie, którego wskazał Jan Chrzciciel. Prorok udzielał chrztu nawrócenia, aby przygotować wszystkich na przyjęcie Mesjasza. Także i nas wzywa do tego, byśmy uznali swój grzech i wyrzekli się go, a w ten sposób otworzyli się na dar radości w Duchu Świętym.

więcej »

SOBOTA, 13 GRUDNIA 2014

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Łucja pochodziła z Syrakuz na Sycylii. Najstarszy żywot św. Łucji pochodzi z V wieku. Według niego Święta miała pochodzić ze znakomitej rodziny. Była przeznaczona dla pewnego młodzieńca z niemniej szlachetnej rodziny. Kiedy udała się z pielgrzymką na grób św. Agaty do pobliskiej Katanii, aby uprosić zdrowie dla swojej matki, miała się jej ukazać sama św. Agata i przepowiedzieć śmierć męczeńską. Doradziła jej też, by przygotowała się na czekającą ją ofiarę. Kiedy więc Łucja powróciła do Syrakuz, cofnęła wolę wyjścia za mąż i rozdała majętność ubogim; złożyła także ślub dozgonnej czystości. Gdy wkrótce wybuchło prześladowanie chrześcijan, kandydat do jej ręki zadenuncjował ją jako chrześcijankę. Kiedy nawet tortury nie załamały bohaterskiej dziewicy, została ścięta mieczem. Działo się to 13 grudnia ok. 304 roku. Święta miała 23 lata (lub 28, bo w życiorysach można spotkać rok 286 jako datę urodzenia).

 

więcej »

Prezentacja numeru na grudzień 2014 r. w radiu Jasna Góra

Uwaga: w niektórych przeglądarkach odtwarzacz jest niedostępny. W takim wypadku można pobrać plik wykorzystując link podany niżej.

Za utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

 Jeśli nie widzisz odtwarzacza lub plik się nie otwiera, możesz go pobrać tutaj.


ADWENT - czas oczekiwania

Adwent to przede wszystkim czas milczenia, pochylania się nad tajemnicą Boga, który pragnie do nas nieustannie przychodzić.
Chrześcijanie zaczęli używać słowa „adventus” od III-IV wieku na oznaczenie zarówno cielesnego ukazania się w czasie Syna Bożego, który narodził się jako człowiek, jak również Jego powrotu na końcu czasów. Tak właśnie ukazują to dokumenty posoborowe: Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.

więcej »

od SŁOWA do ŻYCIA numer 1/2015 - styczeń 2015

więcej »

od Słowa do Życia nr 9 - grudzień 2014

więcej »

Polecane produkty

od SŁOWA do ŻYCIA nr 1 styczeń 2015 r.
Cena: 7,00 zł
egz.
od Słowa do Życia (3 numery) Prenumerata
Cena: 21,00 zł
od Słowa do Życia (3 numery) Prenumerata

Prenumerata  Miesięcznika Liturgicznego

Od SŁOWA do ŻYCIA

Biblia Jubileuszowa - wydanie standard bordowe
Cena: 600,00 zł
egz.

Kalendarz

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

 

 


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.


 


Click Shop | Hosting home.pl